'mess with sb' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:mess with sb
tłumaczenie:zadzierać z kimś
przykład:Do not mess with him! He is eager to solve problems with his fists.

inne phrasal verbs ze słowem mess: mess about/around, mess with

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: