'pass on' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:pass on
tłumaczenie:przekazać
przykład:Have you passed on the message I sent you?

inne phrasal verbs ze słowem pass: pass away, pass by, pass out

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: