'pay back' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:pay back
tłumaczenie:oddać dług
przykład:I will pay you back next week. Is that OK?

inne phrasal verbs ze słowem pay: pay sb back, pay off

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: