'pay sb back' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:pay sb back
tłumaczenie:odpłacić się, odegrać się
przykład:I'm going to pay him back for all these stinging remarks.

inne phrasal verbs ze słowem pay: pay back, pay off

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: