'pay off' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:pay off
tłumaczenie:spłacić
przykład:I hope to pay this loan off before the deadline.

inne phrasal verbs ze słowem pay: pay back, pay sb back

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: