'pick out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:pick out
tłumaczenie:wybrać
przykład:We spent hours looking for presents and finally picked out some books.

inne phrasal verbs ze słowem pick: pick up, pick up, pick up

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: