'point out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:point out
tłumaczenie:wskazać, zwrócić uwagę
przykład:She pointed out common writing mistakes her students should be aware of.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: