'put down to' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:put down to
tłumaczenie:złożyć na karb czegoś
przykład:She was unbearable yesterday but we put it down to the problems she has in her marriage.

inne phrasal verbs ze słowem put: put back, put back, put back, put forward, put down, put down, put off, put on, put on, put out, put up with, put off

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: