'put off' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:put off
tłumaczenie:odstręczać, zniechęcać
przykład:Oh yeah, he is handsome but his manners put me off!

inne phrasal verbs ze słowem put: put back, put back, put back, put forward, put down, put down, put off, put on, put on, put out, put up with, put down to

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: