'reach out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:reach out
tłumaczenie:sięgnąć po coś
przykład:Could you reach out to press this button, please.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: