'reduce to' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:reduce to
tłumaczenie:sprowadzać, doprowadzać do
przykład:Their accusations reduced her to tears.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: