'refer to' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:refer to
tłumaczenie:wspominać, odnosić się do czegoś
przykład:In his academic writning he always refers to Profesor Johnson's research.

inne phrasal verbs ze słowem refer: refer to

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: