'refer to' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:refer to
tłumaczenie:odnieść, odwołać się do czegoś
przykład:Refer to user's handbook if you have any problems with the programme.

inne phrasal verbs ze słowem refer: refer to

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: