'resort to' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:resort to
tłumaczenie:uciec się do czegoś
przykład:To gain their goals they even resorted to violence.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: