'result in' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:result in
tłumaczenie:skutkować
przykład:His negligence resulted in severe health problems.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: