'rub out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:rub out
tłumaczenie:wytrzeć
przykład:You can write in pencil so if anybody wants to correct something just rub it out and write once again.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: