'run down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:run down
tłumaczenie:'zjechać'
przykład:The press will run the Congress down for passing this bill.

inne phrasal verbs ze słowem run: run across, run away, run into, run into, run out, run up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: