'sail through' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:sail through
tłumaczenie:zrobić coś z łatwością
przykład:She sailed through all the examinations. We sailed through the passport control.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: