'save up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:save up
tłumaczenie:zaoszczędzić
przykład:I want to save up for a new computer.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: