'show off' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:show off
tłumaczenie:popisywać się, przechwalać się
przykład:What a jerk! All he can do is just showing off!

inne phrasal verbs ze słowem show: show up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: