'slip away' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:slip away
tłumaczenie:wymknąć się
przykład:Go for it! Don't let that opportunity slip away!
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: