'sort out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:sort out
tłumaczenie:porządkować, rozwiązywać (problem)
przykład:She needs to sort out things concerning their relationship.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: