'splash out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:splash out
tłumaczenie:'szarpnąć się', zaszaleć
przykład:She needed some entertainment so decided to splash out in the city centre.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: