'spread out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:spread out
tłumaczenie:rozciągać się
przykład:The forests spread out to the horizon.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: