'stake on' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:stake on
tłumaczenie:stawiać na szali, ryzykować
przykład:He staked his own reputation on and decided to support the strike.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: