'stand up for' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:stand up for
tłumaczenie:trwać przy swoich przekonaniach, zasadach
przykład:You should always stand up for your beliefs.

inne phrasal verbs ze słowem stand: stand back, stand by, stand for

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: