'stave off' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:stave off
tłumaczenie:zapobiec czemuś
przykład:In this climate you should drink a lot of water to stave off dehydration.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: