'stem from' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:stem from
tłumaczenie:wyrastać z czegoś, mieć początek
przykład:His shyness stems from his low self-esteem.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: