'stick to' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:stick to
tłumaczenie:trzymać się czegoś
przykład:It looks yummy but I need to stick to my diet, you know...

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: