'stock up' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:stock up
tłumaczenie:zaopatrzyć się
przykład:I think we should stock up with beer - your friends are coming tonight...
« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: