'take in' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:take in
tłumaczenie:nabierać
przykład:She was taken in by his lofty promises.

inne phrasal verbs ze słowem take: take aback, take after, take away, take back, take back, take off, take off, take off, take out, take on, take over, take up, take to

« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: