'tell apart' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:tell apart
tłumaczenie:odróżnić
przykład:They ceased fire as it was too dark to tell allies apart from enemies.

inne phrasal verbs ze słowem tell: tell off

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: