'tell off' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:tell off
tłumaczenie:opierniczyć
przykład:He told me off for not being ready with the project yet.

inne phrasal verbs ze słowem tell: tell apart

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: