'touch down' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:touch down
tłumaczenie:lądować
przykład:The plane touched down safely and on time.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: