'traffic in' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:traffic in
tłumaczenie:szmuglować, rozprowadzać
przykład:They were charged with trafficking in drugs.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: