'trigger off' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:trigger off
tłumaczenie:pociągać za sobą
przykład:This street fight may trigger off more serious events.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: