'turn in/into' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:turn in/into
tłumaczenie:zamienić się w, przeistoczyć się
przykład:You wouldn't recognize her - she has turned into a dedicated women rights fighter.

inne phrasal verbs ze słowem turn: turn back, turn down, turn off, turn on, turn out, turn to, turn up

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: