'pull in' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:pull in
tłumaczenie:zjeżdżać na pobocze
przykład:I need a break, I'll pull in over there and we'll have some rest.

inne phrasal verbs ze słowem pull: pull down, pull in, pull out, pull up, pull out

« 

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: