'pull out' tłumaczenie i wymowa phrasal verb

phrasal verb:pull out
tłumaczenie:włączać się do ruchu
przykład:Can you imagine it? I had to wait 5 minutes to pull out!

inne phrasal verbs ze słowem pull: pull down, pull in, pull out, pull up, pull in

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: