'Prevention is better than cure.' tłumaczenie

Prevention is better than cure.

Lepiej zapobiegać niż leczyć.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: