'Nothing venture, nothing gain.' tłumaczenie

Nothing venture, nothing gain.

Nie ma zysku bez ryzyka.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: