'All's well that ends well.' tłumaczenie

All's well that ends well.

Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: