'Faith will move mountains.' tłumaczenie

Faith will move mountains.

Wiara przenosi góry.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: