'ace in (to something)' – tłumaczenie wyrażenia

Unikalne zestawienie ponad 5800 wyrażeń z mowy potocznej i slangu.

« Powrót do listy

ace in (to something)

dostać się gdzieś, wcisnąć się gdzieś, wkręcić się gdzieś
przykłady użycia:

I hope I'll be able to ace into this committee.

Mam nadzieję, że będę w stanie wcisnąć się do tego komitetu.