'ace in (to something)' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

ace in (to something)

dostać się gdzieś, wcisnąć się gdzieś, wkręcić się gdzieś

I hope I'll be able to ace into this committee.

Mam nadzieję, że będę w stanie wcisnąć się do tego komitetu.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: