'bench jockey' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

bench jockey

zawodnik rezerwowy (grzejący ławę i mądrzący się); podpowiadacz (ktoś kto z boku daje ciągle dobre rady), mądrala

Shut up, you bench jockey!

Zamknij się ty podpowiadaczu!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: