'big-time operator; B.T.O.' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

big-time operator; B.T.O.

2. podrywacz, kobieciarz, babiarz (odnoszący spore sukcesy na swoim polu)

He is a big-time operator, but he's also very nice.

On jest podrywaczem, ale jest także bardzo miły.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: