'muck something up; muck up something' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

muck something up; muck up something

spieprzyć coś, schrzanić coś; zaprzepaścić coś, przegapić coś

O.K. I'm gonna let you try one more time. But this time don't muck everything up.

W porządku. Dam ci jeszcze raz spróbować. Tylko tym razem nie schrzań wszystkiego.
« 
 »

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: