'nail someone to a cross; nail someone('s hide) to the wall' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

nail someone to a cross; nail someone('s hide) to the wall

ukarać kogoś; opieprzyć kogoś, ochrzanić kogoś, objechać kogoś, zmieszać kogoś z błotem

One more time and I'm gonna nail this mouthbreather to a cross!

Jeszcze raz i ochrzanię tego cymbała!

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: