'nothing to write home about' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

nothing to write home about

nic takiego, głupstwo, nic nadzwyczajnego, nic wielkiego

Yes, I've got that job, but it's nothing to write home about.

Tak, dostałem tę pracę, ale to nic nadzwyczajnego.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: