'on the back burner' tłumaczenie i wymowa

Unikalne zestawienie ponad 6800 wyrażeń (!) z mowy potocznej i slangu! Autorem zestawu jest Zbigniew Parzych, który, jak sam podkreśla "jest to 'czyn' nieskończony (niedoszlifowany, ale poprawny znaczeniowo)". Doskonałe opracowanie dla osób chcących poszerzyć swoją znajomość języka angielskiego.

on the back burner

na półce, w odstawce

This invention has to go on the back burner fo a while. We ain't got any money to go for it at the moment.

Ten wynalazek będzie musiał trafić na półkę na jakiś czas. W tej chwili nie mamy pieniędzy, żeby go zrealizować.

wskazówka:
możesz używać strzałek w prawo i w lewo do przechodzenia na kolejne podstrony

Słownictwo: